De har aldrig upplevt en värld utan internet och ändå betalar de för att läsa nyheter

Nära hälften av alla unga mellan 18-34 år, så kallade Millennials, betalar för nyheterna de läser.

Det framkommer i en undersökning av företaget American Press Institute och Associated Press-NORC Center.

Enligt nyhetsbyrån Associated Press, som har tittat närmare på undersökningen, använder också ytterligare 13 procent av den unga publiken någon annans abonnemang för att läsa nyheter.

“40 procent är starka siffror, men det innebär också att de flesta av dem inte är villiga att betala för nyheter”, säger Keith Herndon, gästprofessor i journalistik vid University of Georgia.

Han anser att lösningen för medieföretagen framöver är att titta på hur det är möjligt att producera nyhetsmaterial som gör att fler i denna målgrupp också är villiga att betala.

95 procent av Millennials har en smartphone och 25 procent kollar mobilen 100 gånger eller oftare per dygn. Det är tre gånger så ofta som majoriteten av befolkningen, enligt en undersökning som konsultföretaget Deloitte genomförde förra året.