“Millennials” är en mer varierad grupp än vad många tror

Millennials – annonsörer och företag, alla vill komma åt denna generation mellan 18 och 34 år. Men en ny studie visar att deras konsumtionsvanor varierar stort, beroende på vart i livet de befinner sig.

Det är ett stort glapp mellan de sena tonåren och den tidiga 30-årsåldern. Livet varierar inte bara mellan olika individer, utan också beroende på vart i livet man befinner sig. Detta gäller såklart även generation Y (Millennials), en generation som kanske har fler möjliga livsval än de som funnits innan dem.

Exempelvis så tittar de Millennials som skaffat sig en familj mer på TV än de som saknar barn, och kanske fortfarande bor hemma med sina föräldrar. Hela 97 procent av 18-åringarna i rapporten bor hemma, medan 90 procent av de som är 34 år har ett eget hus. Av dessa har 60 procent även egna barn.

Läs mer: Ny publikpanel ska öka förståelsen för Millennials konsumentvanor

Studien – Total Audience Report – kommer från Nielsen och understryker att Milliennials inte är en homogen grupp. Förutom dem som befinner sig på varsin ände av åldersgruppen, så finns de runt 26, 27 år; en grupp där en tredjedel bor hemma, medan en annan tredjedel har eget hem och kanske barn.

Vad innebär detta för annonsörerna då?

Tja, dessa olika åldersgrupper har rätt så olika medievanor. De som inte håller på att bygga en egen familj är storkonsumenter av aktiviteter som kräver snabbt bredband, använder sig av Laptops och kollar på SVOD-tjänster som Netflix. De spenderar över 94 timmar på PC-datorer och smartphones.

De som har en egen familj tittar istället med på DVD och äger surfplattor, är hemma mest av alla och tittar oftast på TV (3 timmar och 16 minuter dagligen).

Så även om Millennials har många saker gemensamt, och alla har ett speciell förhållande till internet och sociala medier – så måste man också komma ihåg att det är lika viktigt att vanor och behov ser olika ut beroende på vart man befinner sig i livet.