Miljötänk och samhällsansvar blir allt viktigare för konsumenterna

I en undersökning som MediaCom gjort framkommer det att hela 67 % av konsumenterna är villiga att betala mer för en vara som är miljövänlig. Däremot kan endast hälften nämna ett varumärke som de associerar med att göra gott för samhället och miljön.

Det har successivt blivit ett ökat fokus på CSR, men nu är konsumenterna mer vaksamma på om det är så kallad ”green washing” eller om det ligger tydliga värderingar i botten för ett ökat miljö- och samhällsansvar från företagens sida. Att ta ansvar har diskuterats under många år, men där det tidigare var ett sätt att skapa snabb good-will har det idag blivit allt mer affärskritiskt. Det finns flera exempel på företag som tjänat stora pengar på att göra miljön till en central fråga, och nu kommer även en studie som visar konsumenternas inställning.

MediaCom frågade 2.000 personer om vad som är viktigt när de ska välja varumärke. Fortfarande ligger pris och kvalitet högst, men dessa två har trots allt sjunkit till förmån för miljövänlighet och samhällsansvar, två områden som resonerar väl hos 67 % respektive 60 % av de tillfrågade. Hela 81 % ansåg dessutom att företag borde hållas ansvariga för sin miljöpåverkan.

Det hela kallas enligt Sue Unerman, Chief Transformation Officer på MediaCom, för David Attenborough-effekten. ”Människor vill att företag ska städa upp hos sig, speciellt när det kommer till överanvändningen av plast. Att hänga med i detta är nyckeln för att skilja dig från konkurrenterna” säger Unerman i ett uttalande.

Samtidigt visar studien att företag som gör gott ändå har svårt att kommunicera detta till konsumenterna. Endast hälften av de tillfrågade kunde nämna ett varumärke som de associerar med goda värderingar och ageranden. När MediaCom gjorde motsvarande undersökning förra året kunde två tredjedelar nämna ett varumärke, så sannolikt har mycket kommunikation gått förlorad i bruset.

Unerman menar dock att det här är en avgörande tidpunkt för företag. Antingen kan de välja att lägga ner sina CSR-initiativ med argumentet att det är för svårt, eller så kan de jobba vidare och bevisa för konsumenterna att de ser långsiktigt på sitt ansvar. Vilket som sannolikt har bäst effekt torde vara självklart, i synnerhet som just miljö- och samhällsfrågor fått allt större utrymme i den globala samhällsdebatten. Vi ser all fler privata initiativ för att exempelvis städa upp stränder och hav, och larmrapporter om utdöende djurarter fortsätter att slå ner i konsumenternas vardag. Så det är sannolikt inte en fråga som kommer försvinna ur konsumenternas medvetande den närmaste tiden, och att då se till att förtydliga sitt budskap och verkligen göra miljö och samhällsfrågor till integrerade delar av verksamheten är sannolikt något som kommer visa sig inte bara lönsamt, utan på sikt även avgörande för att fortsätta kunna vara konkurrenskraftig.