Microsoft har världens största testgrupp

Inför utvecklingen av nya Windows 10 har Microsoft lyckats skapa världens största testgrupp. Hela 10 miljoner människor är nu aktiva i att testa de nya funktionerna.
Det är genom Windows Insider, Microsofts öppna plattform för användare att testa och tycka till om nya program och uppdateringar, som över 10 miljoner människor anmält sig som testare. Det innebär att de lyckats skapa världens största testgrupp, dubbelt så stor som när de för två år sedan utvecklade första versionen av Windows 10.
Genom Windows 7 och 8, och inte minst genom Xbox One, lärde sig Microsoft att det inte fungerar att utveckla nya saker i hemlighet. Vid alla tre lanseringar blev användarna både besvikna och frustrerade över att så dåliga system kunnat utvecklas. Med dessa lärdomar i bagaget skapades Windows Insider, för att i ett tidigt skede få reda på vad fans och användare tyckte om nya idéer.
”Mina lärdomar var att du inte kan skapa fans, du måste förtjäna dem.” säger Yusuf Mehdi som jobbade på just Xbox One lanseringen. Idag har de en helt annat inställning och frågar sig löpande vad fansen kommer att tycka om de nya idéerna. Det bästa är att de inte behöver fundera på vad de tycker. Så fort de lägger ut en ny idé på Windows Insider så får de inom kort svar från miljontals användare på vad de behöver ta tillbaka till ritbordet och vad som ska finnas kvar.
Samtidigt är det en balansgång, det går inte att lägga ut program eller delar i ett allt för tidigt skede, för då kan inte ens de mest avancerade användarna hantera det. Microsoft måste först göra det grundläggande utvecklingsarbetet, med risk för att fansen inte alls tycker om det.
På det stora hela har det dock varit ett mycket lyckat drag, och att hela 2,5% av den totala användarbasen valt att frivilligt vara med och testa ut nya produkter är det få andra företag som kan skryta med.
I grunden kan man tycka att det är ganska enkelt, det handlar bara om att lyssna till vad dina kunder vill ha. Men att våga lita på såväl sig själv som kunderna tillräckligt för att göra dem så djupt involverade i utvecklingsarbetet klarar nog inte vilket företag som helst av. Samtidigt höjs kritiska röster om att Microsoft kan spara pengar genom att nu sparka stora delar av sin testavdelning, något som de till viss del redan gjort. Användarna i Windows Insider gör nämligen samma jobb, fast gratis.
Fast frågan är om det verkligen blir så mycket billigare, eftersom de behöver lägga ner mer tid på utveckling innan de kan få feedback på om det är bra eller dåligt. Kostnaden är nog i stort sett densamma, men den stora skillnaden ligger i att de bygger en stark lojalitet med sina användare. Värdet av att ha 400 miljoner kunder som när som helst har möjlighet att ta en aktiv del i nästa version av mjukvaran är nog betydligt högre än många tror. Vem vet, snart kanske även marknadsföringsavdelningen sållas ut också, när en stor del av det arbetet också görs genom Windows Insider.