Microsoft Dynamics 365 och Implema fångar Nexus Group

För att effektivisera, konsolidera och automatisera sina affärsprocesser väljer Nexus Group att tillsammans med Implema använda Microsoft Dynamics 365.

Anders Berg, CFO på Nexus Group berättar:

– Vi är ett snabbväxande företag. För att kunna expandera med lönsamhet behöver vi ett harmoniserat och skalbart affärssystem som stöttar digitalisering, automatisering och datadrivna beslut. Med nya affärssystemet Microsoft Dynamics 365 kommer vi ersätta åsikter och gissningar med fakta så att vi kan fatta mer välgrundade beslut. Alla våra egna molntjänster bygger på Azure-teknik så Microsoft känns som ett logiskt val för oss.

Nexus har valt Microsoft-partnern Implema för implementeringen av Microsoft Dynamics 365.