Mest prylar vinner

En studie gjort av Verto Analytics ville undersöka vem ”cross-device” konsumenten egentligen är. Resultatet visar att det är män ur Generation X och kvinnor ur Generation Y som har flest prylar för att använda internet.
Det är mycket diskussioner om vikten av att följa användare över flera enheter, men för att kunna göra det måste användaren ha fler än en enhet att använda. Så hur många enheter har en person, och vilken grupp har egentligen flest?
I den här studien definierade forskarna Generation X som mellan 36-55 år gamla, medan Generation Y (även kallad Millennials) är de som är mellan 26-35 år gamla. Resultaten av studien visar att hela 30 % av kvinnor i Generation Y har tre enheter, att jämföra med bara 11 % av männen i samma ålderskategori. I takt med att åldern ökar ändras balansen, för unga Generation X (36-45 år) har 39 % av männen tre enheter medan kvinnorna ligger på 36 %.
Allra vanligast är dock att ha två enheter, något som mer än hälften av konsumenterna har oavsett ålderkategori. Samtidigt har mer än 10 % av konsumenterna endast en enhet, där unga män (18-24 år) toppar ligan på 30 %. Att följa konsumenter över flera olika enheter blir därför mer intressant ju äldre personen blir.
Frågan är dock om flera unga fortfarande bor hemma och därför kan använda sig av en familjedator, något som gör att de har tillgång till, men inte själva äger, flera enheter. Dock är det svårt för företag att följa konsumenter över delade enheter som en familjedator, eftersom det är svårt att avgöra vilken användare som just nu nyttjar enheten. Det är ett problem som tydligt illustreras av att reklam för vigselringar har visats för ena parten i ett par, efter att den andre parten i hemlighet funderat på att ställa den stora frågan.
Mer information, och möjlighet att ladda hem den fulla rapporten hittar du här.