Messenger ökar och lägger till nya funktioner

Sedan juni 2016 har Facebooks chattapp Messenger ökat antalet månatliga användare från 1 miljard till 1,2 miljarder. Samtidigt meddelar Messenger att nya funktioner är på väg.
Vanligtvis när antalet användare ökar, så minskar engagemanget. Fler personer har appen för att det är något man ska ha, men så inte med Messenger. Tack vare att nätverket blir större så använder även fler appen för att kommunicera. Idag har flera användare Messenger som sin huvudsakliga kommunikationskanal meddelar David Marcus, chef för Messenger.
Messenger ser även att införandet av Snapchat-kopian Messenger Day varit mycket lyckad. ”Vi har byggt en produkt som tonåringar använder i Messenger” säger Marcus, och tillägger att användandet av Messenger Day bland tonåringar till och med är högre än väntat. Faktum är att Messenger Day har fler användare än Instagram Stories, vilket i och för sig kan förklaras av att Messenger har dubbelt så många användare som Instagram.
Även funktionerna med kamerafilter och att kunna dela skärmen vid videosamtal på liknande sätt som den populära live-sändningsappen Houseparty har varit lyckade utvecklingar. Att ha gruppvideosamtal är allt vanligare bland ungdomar, och Messengers nya funktioner gör att de unga kan fortsätta ha dessa samtal utan att behöva lämna Messenger.
En av de nya funktionerna som Messenger nu ser över är så klart AI. De håller just nu på att införa en assistent, kallad M, i appen för att kunna ge rekommendationer till användarna om fler funktioner de kan använda. Några av de funktioner som många användare inte vet att de kan finna är att dela position, betalningar, stickers för bilder, påminnelser med mera. Tanken är att M ska öka användandet av Messengers olika tilläggsfunktioner, och på så sätt driva ännu högre engagemang i appen.
Messenger har fortfarande en utmaning med att ta betalt, och funderingar finns kring hur reklam ska kunna föras in utan att störa användarupplevelsen. En möjlig lösning är att ha reklammeddelanden insprängt bland konversationerna i inkorgen. På så sätt kan reklamen bli mer native och inte läggas över något annat. En annan möjlig lösning är sponsrade inlägg från företag som användaren tidigare varit i kontakt med. Enligt Marcus är nya strukturella förändringar på väg som kan öppna upp nya möjligheter för att driva inkomster till Messenger.
Dock kommer majoriteten av dessa uppgifter från Messenger själva, och mot bakgrund av deras tidigare oförmåga att vara helt sanningsenliga kan det nog vara värt att avvakta tredjeparts uppgifter. Tittar du exempelvis på Dagliga aktiva användare är antalet betydligt lägre än de 1,2 miljarder som Messenger rapporterar. I mitten av 2016 rapporterades att antalet dagliga användare var ca 40 % av antalet månatliga användare, något som tyder på att många användare använder Messenger tämligen intermittent.