Messenger har uppdaterats för att fånga in fler företagare

Flera nya funktioner har redan lanserats och även fler är på gång för att locka fler företag att använda Messenger som plattform.

En ny funktion är att du kan använda Messenger för att realtidsboka. Företag behöver bara integrera sina nuvarande kalenderbokningssystem med Messenger för att köra igång.

Vad Facebook vill är att allt fler verksamheter ska få in mer kunder och lättare behålla existerande genom att använda Messenger. Allt från att få in konsumenter till butik till att boka tjänster.

En annan funktion är prospektmallar som ska göra det lättare att skapa automatiserade processer för att få in prospekts med hjälp av Messenger. När ett prospekt fastnat i nätet kan man antingen fortsätta bearbeta med hjälp av Messenger eller slussa vidare till egna CRM-plattformar.

Förutom verktyg har Facebook även uppdaterat sina regler för hur man får använda plattformen – i syfte att få fler att våga satsa på personalisering.

En sådan uppdatering involverar regeln för 24 timmar. Efter 24 timmar är det fritt fram att använda sponsrade meddelanden till prospekts. Konsumenter kan dock blockera, stänga av eller tysta företag som vill kontakta dem.

Företag kan även skicka personifierade meddelanden som påminnelser, efter-köp-upppdateringar, konto-uppdateringar och mer.

Regelförändringarna får effekt den 15 januari.