Mer pengar går till digitala annonser än TV-annonser

Redan idag har andelen pengar till digitala annonser gått om tv-annonserna i tio olika länder, däribland Sverige. Nästa år bedöms ytterligare fem länder passera den gränsen.
Det är GroupM som i sin senaste rapport ”This Year, Next Year” utvecklingen förutspås. De länder som redan passerat gränsen är Australien, Kanada, China, Danmark, Finland, Holland, New Zealand, Norge, Sweden och Storbritannien. Under nästa år bedöms även Frankrike, Tyskland, Irland, Hong Kong och Taiwan spendera mer pengar på digitala annonser än på TV-annonser.
Trots de utmaningar som finns kring mätmetoder och transparens så bedöms 77 procent av varje ny spenderad krona gå till digitala annonser. Samtidigt får TV endast 17 procent av den ökande delen av kakan. Dock spenderas fortfarande en majoritet av mediakonsumtionen på TV, och totalt sett får därför TV-kanalerna en större del av investeringarna på annonsmarknaden.
Rapporten visar att människor idag spenderar mer än åtta timmar om dagen med att konsumera media av olika slag, vilket är nio minuter mer än förra året. Däremot spenderas bara 14 minuter mer på digitala medier, och TV-konsumtionen har därför bara minskat med 5 minuter per dag totalt sett. Det är med andra ord en långsam förändring som sker.
Den senaste tidens studier kring att TV-annonsering därför har potential att ge bättre avkastning än digitala annonser kommer därför sannolikt att stå fast ytterligare ett tag framöver. Däremot är frågan om dessa siffror kommer att justeras i takt med att beräkningsmodellerna för hur annonser presterar på internet utvecklas. Idag mäts exempelvis synlighet och genomslagskraft på olika sätt beroende på vilken plattform du tittar på, medan TV-annonsering har en väl utvecklad modell för att beräkna tittande och effekt. Med ensade mätmetoder, samt ökad transparens och tredjepartsverifiering kommer vi kunna göra mer exakta jämförelser, och även få ett ärligare svar på vilket medium som faktiskt är bäst vad gäller att nå ut till människor.
Rapporten från GroupM innehåller även data kring köpbeteenden, demografi kring TV-tittande samt information om affärsmodellerna för jättar som Facebook och Google. Du kan läsa hela rapporten här.