Mer fokus på privata grupper och Stories

Facebook har under sin utvecklarkonferens F8 berättat att de tänker ändra om hur du interagerar med Facebook. Ny design, fokus på grupper och integritet.

Samtidigt som event och grupper lyfts upp ska nyhetsflödet tonas ned. Här handlar det nog också om att få fram de 20 procenten som skapar innehållet tydligare så att resten av oss inte blir uttråkade. Grupper är en bra strategi som lär vara mer hållbar i längden. Bara se på Reddit, Flashback, LinkedIn eller alla andra gruppstyrda plattformar.

Inte bara hur du interagerar utan även designen kommer att putsas på. Det blir vit design, luftigare och grupper samt Stories kommer att synas mycket tydligare. Du kommer att se ansiktslyftet direkt i mobilen men på desktop kommer det ta några månader innan alla har den nya versionen.

Vad det hela handlar om är vårt fokus på integritet och att Facebook till idag i princip ignorerat meningen med ordet. Så för att blidka inte bara alla användare utan även pengatörstiga politiker inom EU ändrar man nu om och fokuserar alltså på din säkerhet och integritet, vad det nu egentligen betyder i slutändan.

”Över tid tror jag att en privat plattform kommer att vara viktigare än nuvarande digitala torg. Idag kommer vi att börja diskutera hur det här kommer att se ut och vad det betyder att skapa en mer intim sociala upplevelse samt hur vi behöver förändra oss för att bygga den plattformen” berättade Mark till världen under F8.

Under konferensen berättade Facebook att de även kommer att börja rulla ut en separat desktop-app för Windows och Mac. Det ska alltså bli enklare att använda Messenger även på desktop. Fokus här är på alla de företag som idag bedriver sin kundtjänst på Facebook.

Här kan du läsa mer om vad som händer under F8.