Mer detaljer i annonsmätning

I ett nytt samarbete mellan två brittiska företag, utlovas möjligheten att få veta mer exakt hur användarna har hanterat din annons; inte bara om de klickat på den, utan också om de svept över den med musen.

Det är teknik-företaget Phorm som nu ger data-företaget Insomni möjligheten att visa svepa-över-data för sina annonsörs-kunder. Att kunna se hur användare svept musen över en hemsida är inget nytt, det nya är paketeringen av informationen för just annonser och vad det kan betyda för annonsörernas utvärdering av det kreativa innehållet i kampanjer. I ett pilotprojekt som företagen presenterade, var klick-frekvensen tämligen magra 0,41 procent men nästan 10 procent av användarna hade rört musen över annonsen, vilket torde tyda på någon form av uppmärksamhet ändå.