Mer än varannan treåring surfar på nätet

76 procent av alla barn i åldrarna 0-8 år använder Internet några gånger per vecka eller mer, vilket kan jämföras med 29 procent år 2010. Detta enligt rapporten Småungar & medier 2012/13 från Statens medieråd.

2.000 föräldrar till barn mellan 0 och 8 år har tillfrågats om barnens medievardag och attityder rörande medieanvändning.