Mer än hälften av digitala annonspengar slösas bort

FMCG-företag slösar bort nästan 50 miljarder dollar varje år i digitala annonspengar. Anledningen? Negativ ROI samt att de har svårt att mäta avkastningen.

I en studie med 1.100 chefer inom marknadsföring framkommer det att 60 procent av annonsinvesteringarna, motsvarande 47 miljarder dollar, inte ger en positiv ROI. Det handlar om allt från annonser på Facebook och Youtube till digitala kuponger.

Enligt deltagarna i studien är bristande kompetens (29 procent), bristande finansiering (35 procent) och en ovilja att experimentera (34 procent) de största hindren för att lyckas.

Bland de respondenter som anser sig jobba på ledande företag inom digital transformation, identifierade en tredjedel (34 procent) företagskulturen som ett av de största hindren.