Mer än hälften av alla är nu online för första gången

För första gången är nu hälften av alla människor online. Hela 3,9 miljarder har kopplat upp sig mot internet.

51,2 procent av världens alla invånare är nu online. Stört tillväxt återfinns bland utvecklingsländer där det gått riktigt snabbt. Från 7,7 procent till 45,3, där kontinenten Afrika haft störst tillväxt.

96 procent bor inom räckhåll från en mobilsändare och 90 procent kan komma ut på internet med hjälp av 3G eller högre hastigheter. Det visar sig att vi idag har fler mobilabonnemang än det finns människor.

Här kan du läsa mer.