Mer än en fjärdedel av all media konsumeras snart i mobilen

Enligt siffror från Zenith kommer 26 % av all mediekonsumtion att ske via mobilen till år 2019. Samtidigt är 71 % av internetanvändandet mobil.
Siffrorna visar på det som vi länge vetat, att mobilen blir ett allt vanligare sätt att konsumera såväl media som internet. Under 2016 var den mobila mediekonsumionen 19 %, och på bara tre år beräknas den alltså stiga med 7 procentenheter.
Idag spenderar människor ca 122 minuter varje dag med att använda internet i mobilen, en konsumtion som utgör hela 71 % av det totala internetanvändandet. Detta att jämföra med de 10 minuter som mobilt internet utgjorde år 2010. På mindre än ett decennium har alltså mobilen blivit oumbärlig vad gäller internet- och mediekonsumtion, och ökningen har legat på i snitt 44 % per år sedan 2010.
För många människor har datorn helt hoppats över, utan internet har direkt gjorts tillgängligt genom telefonen, något som möjliggjorts av den snabba utvecklingen tillsammans med kraftigt minskande kostnader för att skapa mobiltelefoner.
Fortfarande är TV det vanligaste sättet att konsumera media, genomsnittspersonen tittar på TV 170 minuter per dag, nästan tre timmar. Tidigare studier har dessutom hyllat TV:n som det bästa mediet för reklam, eftersom många personer låter reklamen rulla på för att inte missa när programmet börjar igen. Dock blir det allt vanligare att titta på mobilen samtidigt som man tittar på TV, vilket givetvis påverkar uppmärksamheten.
Jonathan Barnard, head of forecasting på Zenith kommenterar siffrorna i ett pressmeddelande: ”Mobilteknik har genomgående förändrat konsumentens medievanor på mindre är ett decennium”. Delar av den mobila konsumtionen har tagits från andra enheter, men överlag har konsumtionen ökat dramatiskt, eftersom det nu är möjligt att använda mobilen var som helst.
Frågan är hur framtiden kommer att te sig, när bärbar teknik nu utvecklas i rasande fart. Kommer uppkopplade glasögon att få ett nytt uppsving, eller kommer det vara linser eller chip i ögonen som låter oss ständigt konsumera media. Frågorna är många, men framtiden är här snabbare än vi tror.