Mentorsprogram – en bra metod för att öka kompetensen bland marknadsanalytikerna

Ett nytt mentorsprogram har startats av MRS – Market Research Society – nyligen. Tanken är hjälpa marknadsanalytiker få den uppsättning av kunskaper och verktyg som man behöver för sitt arbete inom dagens bransch. Är detta något som svenska SMIF borde testa?

Mentorsinitiativet har lanserats som ett resultat av de allt större kompetenser som krävs av analytikerna idag. Dessa kan innebära allt från dataanalys till berättar- och presentationstekniker, såväl som innovationsfärdigheter.

Tanken är att mentorsprogrammet ska hjälpa dem som redan är verksamma inom industrin att se sina metoder ur andra ljus, för att bättre optimera dem, och testa nya, kreativa tillvägagångssätt.

Mentorerna själva har bred erfarenhet inom branschen och är certifierade medlemmar i MRS. Det är också endast de som är medlemmar som får prova på verksamheten.

Man har redan testat detta tidigare i år som ett pilotprojekt och bedömt det som framgångsrikt vilket resulterat i att man redan fått ett hundratal nya mentorer.

Läs mer: DA-podden: Vi pratar om undersökningsbranschens utmaningar med Karin Nelsson från SMIF

Kan detta vara något för den svenska organisation SMIF? Det är i varje fall ett intressant sätt för de redan verksamma i branschen att föra vidare sina kunskaper till de färskare inom branschen, och bör tjäna till att höja kompetensen inom analytikerbranschen. Mentorsrelationer uppges också, enligt MRS själva, kunna bidra till “personlig och professionell mognad”.