Meningsfulla arbetsmål – 3 saker som verkligen gör skillnad!

Att sätta mål för sitt arbete är inte alltid lätt. Det behöver vara något som är intressant för dig som individ, men det behöver även vara något som ligger i linje med vad företaget vill och har resurser till. Vill du lära dig mer om målsättning startar vi nu utbildningar i detta. Här hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig direkt!

Detta är del 2 i en artikelserie om Målsättning. Del 1 finner du här.

Vilka är de vanligaste meningsfulla arbetsmålen?

De vanligaste målen som medarbetare har rör sig om högre lön, bättre förmåner och avancemang inom företaget. Dessa är dessutom begränsade i hur mycket det faktiskt finns att tillgå. Alla kan inte få obegränsat betalt (utan att företaget tjänar obegränsat med pengar). Alla kan heller inte bli chefer. Trots detta fokuserar många av målen för medarbetare på just detta.

Tyvärr missar man då en viktig sak, och det är att dessa typer av belöningar enbart ger tillfredsställelse en kort period. Flera undersökningar världen över visar att högre lön och/eller bonus inte ger högre motivation. Detta gäller i synnerhet inte för komplexa uppgifter som de man återfinner i dagens digitala bransch. För att vara chef behöver man dessutom en helt annan uppsättning färdigheter än som medarbetare. Många chefer världen över känner inte att de har full kontroll över sitt arbete, vilket leder till stress och i förlängningen ett dåligt ledarskap.

Lönen är däremot inte oviktig. Som medarbetare behöver din lön upplevas som rättvis i förhållande till det jobb du utför. Men utöver det påverkar inte lönen ditt arbete i någon större utsträckning. Däremot finns det tre saker som påverkar din motivation för arbetet positivt. Dessa är: Autonomi, Bemästrande och Syfte.

Autonomi syftar till att du som medarbetare behöver ha möjlighet att själv påverka ditt arbete. Det kan handla om flexibla arbetstider, eller att du får möjlighet att arbeta med utveckling eller förbättringsarbete baserat på vad du själv tycker är viktigt.

Bemästrande handlar om att bli bättre på det du redan gör. Att som medarbetare få möjlighet att utvecklas och lära sig mer om sitt arbete gör att du blir mer intresserad av arbetet. Visst har du vid något tillfälle gått en utbildning, och bara längtat efter att få komma till jobbet och testa det du lärt dig? Studier har dessutom visat att om du tycker någonting är tråkigt ska du lära dig mer om just det. Allting blir nämligen fascinerande och spännande när du vet mer om det, vilket ökar ditt intresse och din motivation.

Den tredje delen, Syfte, handlar om att det vi gör behöver betyda något för andra. Företaget som du jobbar för behöver producera en vara eller tjänst som kommer andra människor till gagn, och inte bara syfta till att tjäna pengar. Så för dig som medarbetare kan det vara ett individuellt mål att bidra till att producera bättre varor och/eller tjänster. Det handlar helt enkelt om det som står i min artikel om personlig målsättning. Läs mer om det här: Är dina mål i linje med dina värderingar?

Givetvis går inte allt detta att göra samtidigt eller på en gång. Därför skulle jag rekommendera att börja med att bli riktigt bra på det du gör idag. Fokusera på att lära dig mer om ditt eget arbete. Prata med din chef om att gå en utbildning eller få köpa in böcker eller e-learning material för din utveckling (Bemästrande). När du väl kan ditt jobb bättre kommer du att kunna påverka företagets varor och tjänster till det bättre (Syfte), och du får samtidigt en känsla av att bättre kunna påverka ditt arbete (Autonomi).

Det är helt enkelt en fråga om den gamla devisen: Kunskap är makt.

I det här fallet makten över ditt arbete och din motivation.

Behöver du content eller hjälp med att skriva texter? Vi på Karlssons Textbyrå kan hjälpa dig. Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för ditt företag.