Men störst av alla är Netflix

Nu när 2017 snart är slut är det dags att summera årets mediautveckling. Onlinevideo är utan tvekan den mediekanal som vuxit starkast under året, med en tillväxt på hela 15 % jämfört med förra året. Av de aktörer som hämtat hem mest står Netflix som den stora vinnaren, och de lokala aktörerna verkar halka allt längre efter.
På den nordiska marknaden tittar ca 7,7 miljoner personer i åldrarna 15-74 dagligen på video online. Det är en ökning med ca 15% jämfört med förra året, och samtidigt minskar tittandet på linjär tv med ca 7% visar de senaste siffrorna från Mediavision.
Användarna tittar dock inte på vad som helst, hälften av all video syns nämligen via tre aktörer, Netflix, YouTube och Amazon, som tillsammans har mer än 4 miljoner prenumererande hushåll. Med tanke på att ett genomsnittligt hushåll består av ca 2 personer, innebär det en potentiell räckvidd på över 8 miljoner människor som har tillgång till dessa tre tjänster. Det är mer än dubbelt så många som de lokala nordiska aktörerna har tillsammans, och det är tydligt att de globala aktörerna håller på att dra ifrån de lokala.
Skillnaderna mellan de globala och lokala aktörerna bli ännu tydligare vid en titt på företagens respektive budgetar. Där Netflix har en budget på över 6 miljarder euro för 2018, kommer de lokala aktörerna tillsammans inte över 3 miljarder. De ekonomiska musklerna går inte att bortse från och kommer sannolikt att bidra till att gapet ökar ytterligare.
Utöver befintliga aktörer kommer även nya samarbeten som sannolikt kommer att ge stora effekter på medialandskapet under de kommande åren. Såväl Disney/Fox-sammanslagningen som AT&T/Time Warner samarbetet skapar två stora jättar med såväl ekonomi som tillgång till stora mediavarumärken som publiken eftertraktar. Dessutom hårdnar konkurrensen kring plattformar för onlinevideo, där såväl Twitter som Facebook vill ha sin del av kakan. Vi lär med andra ord få se stora satsningar på exklusiva produktioner, vilket riskerar att dra mycket uppmärksamhet från de lokala till de globala aktörerna.
Frågan är om det kommer räcka att ha en lokal anknytning, filmer och serier på svenska samt en rapportering från närområdet i den framtida kampen om konsumenterna. Svaret kanske ligger I ytterligare konsolideringar på lokal nivå, där de stora mediehusen följer i de globala jättarnas spår och går samman istället för att konkurrera med både varandra och de globala aktörerna.