Meltwater lanserar nya funktioner och produkter

Igår lanserade Meltwater sin produktuppdatering under namnet “Fjord”. Det är en uppdatering som möjliggör att personer som arbetar med PR, kommunikation och marknad kan samarbeta mer effektivt.

Personer som jobbar med marknad och kommunikation måste kunna visa ROI för sina insatser i betalda, förtjänade och ägda medier. Meltwater hjälper till att påvisa vilket värde PR skapar för företaget i dess helhet. Dessutom kommer de olika avdelningarna inom bolag kunna arbeta effektivt och samarbeta med varandra på en helt annan nivå än tidigare, säger Niklas de Besche, Executive Director of Product, på Meltwater.

Här är de funktioner som lanseras:

Ny uppdaterad användarupplevelse: plattformen har uppdaterats och är lättare att navigera i

“Projekt”:  Man kan kommunicera med varandra inne i plattformen, förflytta mailkonversationer, Skype, Slack etc och hantera kommunikationen inom och utom i Meltwaters plattform

Ännu mer data: Full tillgång till Twitter (kan söka mer än 12 månader tillbaka i tiden)

Audiense:  Marknadsavdelningar kan ta fram träffsäkra målgruppsanalyser, var befinner sig målgruppen och vad är de intresserade av?

Skräddarsydda rapporter: Nu kan man skräddarsy plattformen på ett nytt sätt så att man kan följa upp effekten av sitt PR-arbete och förstå vad som driver ROI