Mejlande inget för unga mobilanvändare

De flesta av smartphonesanvändarna över 25 år nyttjar mobilen som om den vore en liten dator, för mejlande och surfande. Men bland de yngre är mejlandet snart utdött, till förmån för mobilspecifika appar – främst meddelandetjänster, enligt ny studie.

Meddelandeapparna, som Facebook Messenger eller WhatsApp, har på sistone varit ledande inom mobilvärlden och klart är att utvecklarna lägger mycket krut på att öka dess roll för användaren.

Läs mer: Testa de dolda spelen i Messenger – och se början på något stort

Ett tydligt bevis, om något, på att meddelandetjänster är framtiden kan läsas i en rapport från AppAnnie. Användare i åldrara 13-24 spenderar 3.5 gånger mer tid i meddelandeappar än de över 45 år. Äldre mobilanvändare spenderar också mer tid i appar som i praktiken efterliknar desktopbaserade program, som mejlappar eller webbläsare.

older-mobile-users-traditional-services

Faktum är att de unga användarna knappt använder sig av mejlappar alls, gentemot ett massivt användande av meddelandetjänsterna. De unga spenderar också kortare tid på de mobila webbläsarna, jämför med äldre användare.

Ett rimligt antagande kan vara att de ungas nyttjande av meddelandetjänster över “traditionella” desktopliknande appar kommer att fortsätta in i vuxen ålder.

Detta antagande ligger troligtvis bakom exempelvis Facebooks ökade satsning på sin Messengerapp. Denna tjänst, som alltmer blir platsen från vilken man ska kunna nå alla och göra allt samtidigt – helst om det inbegriper e-handel, också. Meddelandeapparna börjar alltmer ta formen av själva inkörsportarna till hela internet i sig, faktiskt.

De unga användarna är också storkonsumenter av streamad video, ja, via mobilen alltså – mer än dubbelt så mycket än gamlingarna över 45. Man loggade dessutom in på streamingappar mer än fyra gånger så ofta dagligen, än de i den översta åldersgruppen.

Det finns en inte helt ointressant skillnad dock, i varje fall om man vill sälja saker till mobilanvändare. De i åldrarna 25-44 år är de som spenderar mest i tid i appar relaterade till detaljhandel. De har mer pengar än de yngre, och känner sig tryggare med e-handel än många äldre konsumenter. Det kan dock tänkas att de yngre snart nog hinner ikapp, i takt med ökade inkomster (och ålder).

younger-mobile-users-shopping

Studien är gjord på ett betydande antal användare i USA och AppAnnies samlade användardata. En brasklapp viktig att nämna i sammanhanget är att man inte inkluderat iOS-baserade användare.

Att bara basera sig på Androidanvändare kan därmed ge en delvis missvisande bild för den amerikanska marknaden, även om man rimligtvis kan göra antagandet att siffrorna inte skulle ändras alltför mycket.