Medieutvecklingen för 2015 i en sammanfattad rapport

Myndigheten för radio och tv som har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen
i Sverige har tagit fram en rapport som ger en mycket bra överblick över hur det går för alla medier.

I årets rapport inleder fil. dr Jakob Bjur med en beskrivning av hur barn och ungas medieliv ser ut idag och hur det har ändrats sedan 2010.

Rapporten innehåller även material från Statens medieråds rapport Unga & medier 2015  – Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier.

Medieutveckling 2015 beskriver, liksom tidigare år, den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Den som vill veta mer om hur den svenska mediemarknaden
ser ut idag finner både intressanta fakta och statistik i rapporten.

> Ladda ned och läs hela rapporten här