Medieutveckling 2014

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut? I Medieutveckling 2014 får du en utförlig beskrivning av hur marknaden ser ut idag med fokus på mediekonsumtion, reglering och branschstruktur.

medieutveckling_2014-300x440

Man kan se på medieutvecklingen på flera olika sätt. Ett sätt är det som Jesper Strömbäck skriver om i första kapitlet i rapporten, den paradoxala medieutvecklingen, där tillgången till medier blir en allt viktigare demokratifråga. I ett medielandskap där utbudet växer och tillgången till medier ökar kan varje individ själv välja både vilken information man tar del av och vilken man väljer bort.

Läs rapporten här.