Medier under förändring och TV kommer att drabbas hårt

Att ungdomar inte läser papperstidningar eller lyssnar på radio har vi vetat ett tag nu men det är inte det enda mediet som drabbas av ungdomarnas internetfavorisering. Enligt en ny undersökning från Ofcom spenderar ungdomar i åldrarna 11 till 15 år hälften av tiden, jämfört med vuxna, med att titta på TV. Istället för TV väljer ungdomar att titta på YouTube och andra webbplatser med rörligt innehåll. Denna trend kommer med all sannolikhet hänga med till vuxen ålder vilket kommer resultera i enorma förändringar för våra kanalhus de närmaste åren.

“According to research published by the media watchdog Ofcom yesterday, children aged 11 to 15 watch one hour and 32 minutes of live TV a day on average, compared with two hours and 58 minutes among adults. They also spend an average of 33 minutes a day watching short online videos on websites such as YouTube and Vimeo, compared with just five minutes for older viewers.”, skriver DailyMail.

Resultatet från undersökningen visar även att 60 procent av barn i åldrarna 6 till 11 år använder surfplattor jämfört med 38 procent av vuxna. När det kommer till böcker, dagstidningar, veckopress använder ungdomar mellan 11 och 15 år dessa medier till hälften jämfört med vuxna. För radio ser det mörkt ut då färre än hälften använder det mediet.