Medieinvesteringarna vänder uppåt i mars

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökar i mars med drygt 17 procent jämfört med samma månad föregående år. Månaden påverkas dock av kalendereffekter som drar upp siffrorna. Totalt uppvisar nu medieinvesteringarna en uppgång om drygt 8 procent efter årets tre första månader jämfört med samma period föregående år. Den största mediekategorin TV bidrar mest till ökningen men gynnas av en extra faktureringsdag jämfört med samma månad året innan. Totalt förmedlades under mars månad knappt 1, 4 miljarder kronor.

Mediekategorin internet uppvisar en tillväxt om nästan 32 procent i mars och lyfter därmed årets totala investeringar i kategorin med nästan 24 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är den enskilt största ökningen av alla kategorier hittills i år. I absoluta tal växer dock TV mest under årets första kvartal.

staffan_slorner
Staffan Slörner, Sveriges Mediebyråer

– Återhämtningen på annonsmarknaden ser ut att fortsätta och mars månads medieinvesteringar ökar med drygt 17 procent och ger ett kraftigt uppsving för Sveriges Mediebyråer. Man skall dock komma ihåg att mars 2013 var en väldigt svag månad vilket färgar jämförelsen. Mediekategorierna TV och radio står för de högsta tillväxttalen under mars. TV som inlett året trevande ökar med drygt 36 procent, vilket ger en ackumulerad ökning för kvartalet med drygt 15 procent. Investeringstillväxten förklaras dels av fasningen av kampanjer kring OS samt den extra faktureringsdagen för mars. Radio som haft en tuff start på året gör en helomvändning och mars investeringar ökar med nästan 90 procent vilket även för radio ger en tillväxt under första kvartalet med dryga 15 procent, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

okningar_mediainvest

För mediekategorierna storstadspress och kvällspress accelererar nedgången ytterligare under mars månad med nedgångar om 15 respektive 31 procent. För kvällspress betyder det en total nedgång om drygt en femtedel jämfört med det första kvartalet 2013. Printkategorierna populärpress och fackpress backar under mars i linje med den totala nedgången för året, ner 15 respektive 11 procent.
mikael_ekelof2

Mikael Ekelöf, Starcom

– Printkategorierna fortsätter att backa, undantaget landsortpress som ser ut att ha dämpat den negativa trenden och visar på en tillväxt med om knappt 2 procent för första kvartalet. För de digitala investeringarna fortsätter den starka tillväxten och de summerar det första kvartalet med en ökning på nästan 20 procent. Sökvolymerna har stabiliserats och ökar endast marginellt under första kvartalet. Tillväxtmotorn är fortsatt display som ökar med 34 procent i mars. Även för underkategorierna mobil och video är tillväxttalen väldigt höga även om de absoluta nivåerna är förhållandevis små, säger Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden.