Medieinvesteringarna ökar trots att TV tappar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, växte med 4,5 procent i november jämfört med samma månad året innan. Det är bättre än totalt hittills i år då medieinvesteringarna vuxit med 2,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Generellt håller de huvudsakliga trenderna för året i sig genom november. Den största mediekategorin, TV, fortsätter att tappa volymer till fördel för digitala mediekategorier. Även printkategorierna fortsätter att tappa, med undantag för landsortpressen som klarar sig bättre. Totalt förmedlades under november månad drygt 1,2 miljarder kronor.

staffan_slorner
Staffan Slörner, Sveriges Mediebyråer

– Det är mycket hög aktivitet hos mediebyråerna just nu. November uppvisar en ökning i volym från mediebyråerna med nästan 5 procent vilket är mycket glädjande. Låga räntor ger högre konsumtionskraft och en gynnsam konjunktur gör att reklamköpen ökar. November visar ingen avvikelse mot de trender vi hittills har sett under 2014. Tvärtom förstärks trenderna. De mediekategorier som har ökat under året ökar ännu kraftigare i november och de som minskat påvisar samma sak, de minskar mer än tidigare, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Internet bidrar mest till ökningen. Internet har ökat med drygt 75 miljoner kronor eller 37 procent jämfört med samma månad i fjol.

jochum_forsell
Jochum Forsell, IUM

– Trenden nedåt för print fortsätter. Landsortspressen klarar sig dock bäst och summerar årets fösta 11 månader kring nollstrecket, medan kvällpressen och populärpressen har ett riktigt tungt år, ner 16 respektive 18 procent ackumulerat. November innebar dessutom en ännu svagare månad för dessa mediekategorier än tidigare månader. Även TV fortsätter nedåt, och gör sin sämsta månad på länge, ner drygt 5 procent. Tittandet fortsätter att minska och trots ökade priser under året kan inte Tv-kanalerna kompensera för bortfallet av tittare, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Mediebyråbarometern publiceras under våren 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6.