Medieinvesteringarna minskar för dagspressen samtidigt som radio firar rekordsiffror

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 5,3 procent under november, jämfört med samma period föregående år.
Sett till enskilda mediekategorier blev den stora vinnaren i november dagspress landsort med en positiv tillväxt om 13,9 procent. De mediekategorier som hade det tuffast under månaden var dagspress storstad och dagspress kväll. Totalt förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor.

Efter en månad med medieinvesteringar som nådde rekordnivåer backade investeringarna med 5,3 procent under november. Trots detta var det flertalet mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt under månaden.
De mediekategorier som ökade under november var dagspress landsort, radio, utomhus/trafikreklam, DR/annonsblad samt bio. Printkategorin dagspress landsort petade denna månad ned radio från tillväxttoppen och ackumelerat är kategorin den enda som ökar inom print. Radio gjorde en stark månad även under november med en positiv tillväxt om 12,9 procent. Både radio och utomhus/trafikreklam noterar sina högsta novembersiffror någonsin i och med november 2017.
– Medieinvesteringarna mattas av något i november efter en all-time-high månad i oktober. November kan därför ses som en stark månad trots minustecken på den sista raden. November 2017 är den tredje högsta siffran uppmätt i Mediebyråbarometerns historia, vilket tydligt visar att medieinvestesteringarna fortsatt går på högvarv. Det kommer bli mycket intresssant att summera året och en nyhet från och med januari är att vi kommer att bryta ner kategorin internet i underkategorier, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.
Under november fortsatte flertalet printkategorier att backa. Den mediekategori som backade mest var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 18,2 procent. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, TV, fackpress, sök och internet backade under november.
– Landsortspressen har hållit emot den breda nedgången inom print under hela 2017, och i november är kategorin den som växer starkast. Black Friday har säkerligen bidragit till ökningen, men också den räckvidd som landsortpress erbjuder lokalt. Detaljisterna har också inlett sin julannonsering, vilket kommer lokalpressen till gagn. Nedgången, jämfört med förra året, drivs av storstads- och kvällspressen som fortsätter att tappa i oförminskad takt – trots Black Friday. TV backar med 11,4 procent, vilket är något överraskande. Minskningen beror på flera olika faktorer, dels att novembers annonsering fakturerades redan i oktober, fortsatt fallande PUT, samt en kvarvarande effekt från konflikten mellan DNS och Com Hem, där DNS fortsatt tycks kompensera sina kunder, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.