Medieinvesteringarna fortsätter ner i maj

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskar i maj med drygt 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppvisar dock fortfarande medieinvesteringarna en tillväxt om 1 procent hittills i år Nedgången i maj kan till stor del förklaras av minskade investeringar i den största mediekategorin TV samt en bred nedgång inom printmedia. Totalt förmedlades under maj månad drygt 1,1 miljarder kronor.

De digitala mediekategorierna fortsätter att ta andelar av totalen och både internet och sök uppvisar god tillväxt under maj månad, upp 12 respektive drygt 10 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Det gör att deras andel av de totala medieinvesteringarna närmar sig en fjärdedel. Denna uppgång lyckas dock inte kompensera nedgången för i andra mediekategorier och totalt sett backar investeringarna i maj.

mediainvesteringar_ned_maj_1

– Minskningen av investeringar under maj månad är en reell minskning av köpen från mediebyråerna då månaden varken innehåller färre faktureringsdagar eller helger jämfört med samma månad föregående år. Mediekategorin TV fortsätter att tappa, drivet av det minskande TV tittandet. Kategorin lider inte utav svag efterfrågan utan av ett för litet utbud. TV stationerna är i princip slutsålda, men kan inte leverera marknadens krav på tittare och tappar följaktligen intäkter. Medieinvesteringarna i TV backar nästan 13 procent i maj och uppvisar nu även en total tillbakagång hittills i år om nästan 2 procent, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

– Mediekategorin radio fortsätter att uppvisa god tillväxt även under maj månad. Det nya mätsystemet, PPM, som infördes 2013 ledde initialt till osäkerhet och minskade intäkter under 2013. Osäkerheten verkar dock ha lagt sig och kategorin växer med nästan 17 procent i maj och 11 procent hittills i år, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

– Printmedia fortsätter kräftgången och har nu ackumulerat tappat 118 miljoner kronor från mediebyråerna hittills i år. Främst kvällspressen tappar kraftigt i maj och backar med hela -26 procent. Detta är anmärkningsvärt då annonseringen från de politiska partierna ökade kraftigt under månaden, inför EU-valet. Vi ser dock att EU-valet har gynnat utomhuskategorin som går i andra riktningen och ökar kraftigt, upp med nästan 14 procent i maj, fortsätter Jochum Forsell, vice vd IUM.

mediainvesteringar_ned_maj_2