Medieinvesteringarna backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 12,1 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år.

Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt och den mediekategori som hade det tuffast under augusti var fackpress som backade med 42,9 procent. Totalt förmedlades under augusti nästan 930 miljoner kronor.

Augusti 2019 blev en svag månad för medieinvesteringarna som backade på bred front – samtliga mediekategorier uppvisade röda siffror. Endast två av dessa klarade sig något bättre; sök och TV, som båda minskade med mindre än 4 procent under augusti. Ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om totalt 12,6 procent.

Medieinvesteringarna backade på bred front i augusti. Dock bör vi ha i åtanke att årets siffror möter en medietung augustimånad 2018 med effekter från både riksdagsval och fotbolls-VM. Ytterligare en anledning kan vara inbromsningen av medieinvesteringar som skett från spelbolagen. Detta drabbar främst svenska publicister. Tittar vi på samma period 2017, som i sig var ett rekordår, ser tappet inte lika dramatiskt ut, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti 2019 var fackpress som uppvisade en negativ tillväxt om 42,9 procent. Sett till hittills i år står dagspress kväll för den största minskningen med en negativ tillväxt om 26,5 procent.

Medieinvesteringarna minskade kraftigt i augusti. Under 2019 har nu medieköpen minskat sju av åtta månader. Den ackumulerade nedgången sedan årsskiftet är 2,9 procent, motsvarande drygt 278 miljoner kronor. Och det finns anledning till oro. En svag krona, internationella handelskonflikter, Brexit, högt värderade och skakiga börser – allt detta påverkar konsumtionen och därmed medieköpen. Sveriges Mediebyråers medlemmar står för en stor del av internationella och stora svenska kunder, och den här långvariga nedgången i medieköp kan vara en tidig varningssignal om en svagare annonskonjunktur, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.