Mediebarometern presenteras i Göteborg

Alla göteborgare som läser DA borde verkligen skutta iväg till Mediebarometerns presentation och seminarium om deras årliga undersökning.

Mediebarometern är en årlig undersökning om svenskarnas medievanor.

Seminariet kommer handla om användningen av medierna och spridningen på olika plattformar, medieanvändning i olika delar av livet och vad som funkar och inte.

Mediebarometern är en undersökning för alla medier och hur medieanvändningen ser ut i dag kan med dess långa tidsserie sättas i upp till fyrtio års perspektiv.

Hela seminariet kommer att streamas live på Nordicoms hemsida (www.nordicom.gu.se).

Tid: Fredag 24 maj klockan 13.00-15.00
Plats: Torgny Segerstedtsalen, Universitetsbyggnaden, Vasaparken 1, Göteborg

Anmäl dig här!