Netflix passerar en miljon abonnemang

Tillväxten på strömmade TV-tjänster visar inga tecken på avmattning. Samtliga aktörer växer och störst är amerikanska Netflix som i Q3 för första gången passerade 1 miljon abonnerande hushåll i Sverige. Det gör Netflix till den enskilt största leverantören av rörlig bild på svensk digital betal-TV marknad.

Netflix har sedan lanseringen hösten 2012 växt i rekordfart. I Q3 2016 nådde den amerikanska streamingtjänsten en fjärdedel av svenska hushåll 15-74 år, motsvarande drygt en miljon abonnenter. Det är ungefär lika mycket som samtliga övriga streamingaktörer sammantaget. Näst störst är MTG:s Viaplay och HBO Nordic.

> Äntligen fungerar Netflix i offline-läge

Totalt sett har cirka 35 procent av hushållen ett abonnemang för en eller flera strömmade betal-TV-tjänster. Inom ett år väntas denna andel passera 40 procent. Därmed närmar sig innehavet av strömmade betal-TV-tjänster gradvis traditionell digital betal-TV som finns i knappt 60 procent av hushållen. Sett till utvecklingen bland yngre, till exempel i gruppen 25–34 år, har strömmade betal-TV-tjänster redan passerat traditionell digital betal-TV när det gäller innehav av abonnemang.

– Vi ser ingen inbromsning i tillväxten för strömmade betal-TV-tjänster. De unga har redan tagit till sig de nya tjänsterna och nu sker tillväxten framför allt i äldre målgrupper. I takt med att marknaden mognar kommer nya utmaningar där traditionella distributions- och marknadsföringskanaler kan komma att spela en viktig roll. Netflix riktade lansering av storproduktionen ”The Crown” är exempel på hur man försöker nå nya målgrupper, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.