Mediavision lanserar ny tjänst i samarbete med Playpilot

Konsultbolaget Mediavision har ingått ett samarbete med bolaget bakom videotjänsten Playpilot och lanserar under februari The Inventory Insight i hela Norden. Bakgrunden är en starkt ökande konkurrens på den nordiska streamingmarknaden.

Mediavision presenterar i dag under sitt årliga TV-seminarium ett nytt strategiskt samarbete med Playpilot. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda en datadriven utbudsanalys, d v s en analys som möjliggör jämförelser mellan de olika tjänsternas innehåll. På en allt mer konkurrensutsatt nordisk rörlig bild-marknad har behovet av insikter ökat kring innehållets påverkan av till exempel tjänsternas kundutveckling och kundnöjdhet.

Tillsammans lanserar Mediavision och Playpilot därför den nya produkten The Inventory Insight, en kvartalsvis löpande analys av innehållsutbudet på samtliga större streamingtjänster i Norden. Såväl lokala som globala tjänster omfattas.

– Vi har under ett par års tid sett en ökad efterfrågan av insikter kopplade till det som i allt väsentligt avgör vilka tjänster konsumenten väljer att nyttja och betala för, nämligen själva innehållet. Netflix, HBO och Amazon pumpar ut enorma mängder innehåll och lokala bolag får allt svårare att konkurrera – de finansiella musklerna är helt enkelt för svaga. Då gäller det att istället spendera smartare än konkurrenterna, vilket kräver djupgående insikter och högkvalitativ data. Tillsammans med Playpilot erbjuder vi nu detta, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Mediavision har bedrivit datadrivet konsult- och analysarbete på den nordiska TV-marknaden i drygt 20 år, medan Playpilot grundades år 2015. Playpilot är en gratis videotjänst som låter sina användare utforska och söka igenom samtliga VOD-tjänster efter innehåll, genom ett och samma gränssnitt. Det är med denna databas som grund som analysprodukten The Inventory Insight tas fram.

– Vi ser verkligen fram emot att få lansera denna produkt tillsammans med Mediavision. Att få bättre inblick i vilket innehåll som ligger på vilka tjänster, och hur det förändras över tid, är kritiskt för att kunna få riktigt bra avkastning på inköpsbudgeten, säger David Mühle, VD på Playpilot.