“Medias rapportering har mycket stor betydelse på vad allmänheten anser är viktigt”

Att media påverkar människors världsbild är inget nytt, ett begrepp för fenomenet myntades redan 1972  och heter dagordningsteorin. Den beskriver mediernas makt att bestämma vilka samhällsfrågor allmänheten ska uppfatta som angelägna.

Undersökningar, utförda av MANTAP Global, visar att hela 35.9 procent i jämförelse med tidigare 9.6 procent anser att katastrofhjälp är det viktigaste ändamålet att ge pengar till. Syrienkonflikten har gått om samtliga andra ändamål och klättrat från 2.5 procent till högst upp 36.9 procent. Den toppar nu listan strax följd av katastrofhjälp och på tredje plats kommer cancerforskning.

Jonn Ohlin, marknadsundersökare på MANTAP Global, är överraskad över hur stor makt traditionell media fortfarande har:

“Jämförelsen visar att medias rapportering har mycket stor betydelse på vad allmänheten anser är viktigt när de väljer vart de ska skänka pengar. Detta trots att vi i dag har tillgång till många alternativa informationskällor via webben”.

Samtidigt framgår det av undersökningarna hur den hårda mediebevakningen påverkar människors inställning till givande i negativ bemärkelse. 24.6 procent av respondenterna upplever att biståndsarbetet har förändrats till det sämre. I januari var siffran 20.5 procent. Dock har andelen människor som någon gång skänkt till en välgörenhetssituation samtidigt stigit med en dryg procentenhet, vilket indikerar att attitydförändringen inte har påverkat människors beteende. Jonn Ohlin fortsätter:

“Det dyker upp oseriösa aktörer som vill utnyttja det nuvarande läget till sin fördel, vilket självklart rapporteras i media. I dagsläget verkar det endast handla om en attitydförändring, men om fler historier om oseriösa aktörer dyker upp kan det bli så att vi ser en beteendeförändring där färre väljer att skänka till välgörenhet”.