Mediamarkt är först ut att endast betala för visningar i webb-tv

Smartclip lanserar ett nytt sätt att annonsera i webb-tv där annonsörerna endast betalar för visningar i deras målgrupp. Första kunden är MediaMarkt berättar Smartclip till Dagensanalys.se.
Web-tv annonsering har vuxit dramatiskt de senaste åren men branschen har haft olika metoder att mäta effekt, räckvidd och träff i målgrupp. Detta har gjort att de varit svårt att avgöra både hur stor andel som skall gå i webb-tv men även hur de olika aktörerna levererat.
“Att fortsätta på detta sätt tror vi inte är bra för varken annonsörer eller publicister”, säger Mattias Spetz, Managing Director, Nothern EU på Smartclip (på bild).
Smartclip, har därför lanserat en ny produkt som heter In-Audience där annonsörerna endast betalar för de visningar som ligger i den målgrupp som man bestämt. Som valideringspartner har de valt Audience Projekt.
“Branschen genomgår en stor förändring just nu. Vi inför nya köpsätt, datastrategier, plattformar m.m. Därför är In-Audience en av de viktigast lanseringarna för oss under 2017”, fortsätter Mattias Spetz.
Just nu erbjuder man In-Audience i 15års spann med könsfördelning men målet är att kunna gå snävare än så.
Nästa steg är att även kunna erbjuda detta via SmartX och Programmatic Guaranteed. De första testerna är redan genomförda.
30 tal kampanjer är redan bokade men först ut är MediaMarkt att ta del av metoden.
“Medielandskapet utvecklas snabbt. För oss är det mycket viktigt att vi hela tiden investerar på mest effektiva sätt för att nå just vår målgrupp. Vi utvärderar hela tiden resultatet av våra investeringar och justerar vår mediemix löpande efter behov,” kommenterar Mia Lund Hanusek som är Marketing Director på Media Markt Sverige.