“Med stöd av AI hjälper teknologier marknadsförare att fatta smartare beslut”

Redan idag påverkar AI våra dagliga liv. Netflix förutspår vilken serie vi vill sträcktitta på och Nest lär sig vilken temperatur vi föredrar hemma. Med AI-tekniken blir våra arbeten enklare, snabbare och mer effektiva, inom marknadsföring likaså vilket kommer leda till smartare varumärken och medieföretag.

Beslut med stöd av data
Den största anledningen till att vi idag kan ta beslut med stöd av data är vi marknadsförare har tillgång till enorma mängder data och konsumentinformation. Mängden data är så stor att en mänsklig hjärna inte är kapabel att beräkna, organisera eller använda ens en bråkdel av den vilket är både en utmaning och potentiell möjlighet för företag. Vi har egentligen idag mer data än vi vet vad ska göra med den men å andra sidan innehåller datamängden information som kan låsa upp drömmen som marknadsförare försökt nå sedan Mad Men-eran – att ha en detaljerad bild över vem som vill köpa vad.

AI hjälper oss att förstå all data och omvandla den till insikter som gör att vi kan leverera rätt annons till rätt konsument oavsett tillfälle eller enhet. AI hanterar data-utmaningarna och är ett extremt kraftfullt verktyg i marknadsföring, ett verktyg som vet inom en millisekund vilken annons som ska placeras var.

Aldrig tidigare skådade insikter
Hur häftigt det än låter är AI faktiskt smartare än så och mer kapabel än bara en automatisering av programmatiska köp. Visst är exempelvis Sizmeks AI-drivna plattform hjärnan bakom beslut som vilka annonser som ska visas var, men fördelarna för varumärken och byråer är djupare än så. Värdet av att använda AI kommer också från dess förmåga att analysera extremt stora mängder data, lära sig från den och rapportera tillbaka. Något vi tidigare aldrig skådat inom marknadsföring och som gör det möjligt för enskilda marknadsförare, och hela organisationer, att förbättra sina kampanjer, nå ut till helt nya konsumenter samt öka konverteringarna.

Att förstå konsumenterna
AI hjälper oss att identifiera mönster i data och ge oss insikter i vilka variabler som ökar konverteringar. Insikterna gör det möjligt för marknadsförare att optimera targeting för att nå önskade resultat istället för att behöva förlita sig på segment eller tredjepartsdata. AI analyserar flera miljarder datapunkter för att söka fram vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och identifierar konsumenten som sannolikt är mest intresserad av en produkt eller tjänst.

Istället för att tilldela specifika variabler som ålder eller kön kan marknadsförare identifiera vilka delar i en kampanj som fungerar innan man går ut med budskapet för att nå konsumenterna. En helt ny milstolpe för både programmatiska köp och för annonsering i allmänhet. Vi befinner oss i en bransch som förlitat sig på kända variabler om sina målgrupper för att kunna rikta sin annonsering till dem. Med AI kan vi nu få ny information om vem konsumenten är, var de är och vad de faktiskt vill ha.

Augmenterad intelligens med AI
AI gör inte bara teknologier och annonsplattformar smartare, utan leder även till att företag, marknadsavdelningar och annonskampanjer blir smartare. Hur vi med hjälp av AI kan lära oss mer om konsumenterna och nå dem online kommer att förändra marknadsförarens roll och arbete. Till motsats från rapporter som påstår att robotar kommer ta över världen och våra jobb kan AI augmentera vår intelligens och tillgängliggöra kraftfulla verktyg som gör det möjligt att fatta beslut om vem vi ska nå ut till och hur. Människor, inte maskiner, kommer att fatta besluten med stöd av AI-drivna teknologier som gör att vi blir smartare, och med mer kunskap om vem som är vår konsument och man ska nå till dem med kreativa budskap i den stund som de är mest benägna att köpa.

Ansvaret ligger hos marknadsföraren att vara öppen till att vilja bli en typ av hybrid som balanserar behoven av att bli kundfokuserad, datakunnig och samtidigt ha förståelse över hur tillgängliga applikationer och teknologier kan hjälpa dem att blir mer effektiva och hjälpa organisationer att bli mer framgångsrika. Mot bakgrund av detta kommer marknadsförare få en mer flexibel roll som sträcker sig över flera funktioner och avdelningar. Marknadsförare kommer att ha en central roll i ledning, digital transformation och strategisk riktning. Programmatiska köp drivna av AI är bara början.

Artikeln är skriven av:

Nikos Açuna, Chief Visionary Officer, Sizmek