Med rätt innehåll når du rätt målgrupp även om du inte vet något om dem

Allt fler inser värdet av att annonsera i videoformat, och den naturliga platsen att vända sig blir då YouTube. Men hur ska du veta att du når rätt, när bara hälften av alla användare är inloggade? Svaret ligger i att skapa rätt typ av innehåll, något som har bevisats skapa fler konverteringar och bättre ROI.
Det var förvånande när siffror som visade att bara hälften av YouTube-användarna var inloggade kom. Det betyder ju att de konsumenter du försöker nå med riktad reklam plötsligt blev hälften så många som du hade hoppats på. Den icke inloggade hälften vet du ju ingenting om, vare sig kön, ålder eller intressen framgår ju i den data du har tillgänglig via YouTube. Så hur ska du veta vad de är intresserade av?
Att bara hälften av YouTubes 1 miljard användare är inloggade är dessutom bara första problemet, det andra problemet är att det inte är säkert att det är den som är inloggad som faktiskt tittar. När barnen lånar föräldrarnas dator eller surfplatta byter de sannolikt inte användarkonto på YouTube. Något som gör att 10-åringar kan få reklam för rakprodukter eller andra missriktade budskap.
Men det finns en enkel lösning på problemet, och den lösningen stavas kontext. Genom att rikta in dig på de filmklipp som har liknande kontext som de produkter eller tjänster som du vill sälja kommer du inte bara nå de som du vet är i din målgrupp, utan även de som inte är inloggade eller som kollar via någon annans konto. Sannolikt är en person som tittar på recensioner av stadsjeepar intresserad av att skaffa en sådan. En reklamsnutt från en bilförsäljare kommer då att kännas mycket passande, och sannolikt nå konsumenten vid en tidpunkt då den är mottaglig för reklamen.
När du vill nå din specifika målgrupp blir det ännu effektivare, eftersom de kanske inte är i rätt mentala tillstånd att fundera på ett bilköp när de kollar på något humorklipp tillsammans med sina vänner, trots att deras surfhistorik indikerar att de sannolikt funderar på att skaffa en stadsjeep.
Samma sak gäller för en rad olika produkter och tjänster. Om du ser till att ditt budskap stämmer överens med det som filmklippet visar kommer sannolikheten för en konvertering att öka. Det kräver dessutom mindre data, och sannolikt inga personuppgifter för att hitta konsumenterna genom kontextuell reklam, något som kan vara extra värt att tänka på nu när GDPR kommer allt närmare.