Med ny forskning går det att kartlägga åsiktsgrupperingar

Forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, kan systematiskt inhämta information från sociala nätverk och kartlägga politiska och religiösa åsikter och även kartlägga åsiktsgrupperingar. Mängden data som använts under forskningen är den största någonsin från Facebook.

Fredrik Erlandsson har i sin forskning i ämnet datavetenskap samlat in 280 miljoner offentliga poster från Facebook. Det inkluderar 35 miljarder ”likes” och fem miljarder kommentarer från 700 miljoner användare. Mängden data är den största samlingen av data från Facebook.

Forskningen möjliggör flera tillämpningar. Den kan till exempel användas för att hitta politiskt och religiöst radikaliserade individer, men också vilka de inflytelserika nyckelpersonerna är i en radikaliseringsprocess. Metoderna som tagits fram kan också användas för att kartlägga åsiktsgrupperingar och för att identifiera inflytelserika personer som kan ge stor spridning av information.

Vad det innebär är att datan kan användas för att hitta grupperingar av konsumenter utanför Facebooks egna “målgrupper”. Potentialen är enorm för den som vill kunna skräddarsy och rikta information till dessa grupper.