MMS ger dig stenkoll på tittartrender och TV-siffror

Vi har träffat Magnus Anshelm som är vd på MMS, organisationen som mäter vårt tv-tittande. Här berättar han om MMS:s uppdrag och hur man kan ta del av all data och statistik.

Vad gör MMS?

MMS uppdrag är att säkerställa högsta kvalitet för valutorna inom TV och onlinevideo, samt att utveckla en total valuta för all rörlig bild.

Hur kan man som intressent ta del av all data som MMS samlar in?

Du får enklast tillgång till vår data när du tecknar ett abonnemang hos oss. I abonnemanget får du daglig tillgång till MMS valutor. Du kan antingen använda våra egna analysverktyg eller exportera MMS data till andra verktyg.

Ett av våra verktyg heter MediaCollection med vilken du kan göra egna körningar med data från våra linjär-TV-mätningar. Motsvarande verktyg för onlinedata heter MMS Programanalys.

Ett annat populärt verktyg som vi tillhandahåller heter MMS Reklamanalys. Med det verktyget kan du kan göra analyser av all reklam online för alla annonsörer och deras produkter/tjänster. Exempelvis kan du ta reda på hur många impressions Telia och Tele2 köpte under mars månad.

Du kan också få tillgång till ett enklare verktyg som heter HotTopWeb. Det är vår databas på mms.se där vi laddar upp daglig tittardata. Även här kan du göra egna körningar för att ta reda på hur det gick för ett specifikt TV-program eller onlinevideoklipp.

Utöver allt detta går det även att göra beställningar av ad-hoc körningar genom att kontakta oss.

Vilket verktyget skulle du vilja lyfta fram av alla dessa?

Allt beror på vad du jobbar med, men om du har behov att ha koll på reklam som visas i TV och onlinevideo är MMS Reklamanalys klockren. Dagliga data om alla annonsörers köp av impressions som du kan jämföra med reklamkontakterna i TV. Här kan du dessutom analysera den inkrementella räckvidden som onlinevideo skapat i varje kampanj och för varje annonsör.

Vilka typer av rapporter tar MMS fram?

Vi ger ut tre olika typer av rapporter. Samtliga tre syftar till att sprida insikter om tittandet på TV och onlinevideo, som inte fångats upp av våra mätningar.

Rörliga Bilder är en mer djuplodande rapport som vi publicerar två gånger per år. Den syftar till att belysa tittarmönster kopplat till olika skärmar och utbud.

Trend & Tema är en rapportserie som publiceras fyra gånger per år. Rapporten beskriver dels trender inom exempelvis SVOD och ger läsaren en fördjupning inom utvalda teman. Det kan vara allt från tittandet på video i sociala medier till hur olika målgrupper kombinerar olika typer av utbud. Vi kartlägger aktuella ämnen som påverkar branschen i olika grad.

Den tredje typen är specialrapporter. Vanligtvis publicerar vi dessa två gånger per år. I år har vi redan publicerat en intressant rapport om Twitch-tittande och snart kommer en rapport om hur mycket pengar hushållen lägger på rörlig bild. I den rapporten kartlägger vi bland annat värdet av streamingmarknaden. Viktiga rapporter som påverkar alla som jobbar med rörliga bilder.

Vilken rapport borde jag beställa?

Utan tvekan en prenumeration på Trend & Tema. Den ger dels viktiga trender, så att du får koll på utvecklingen, dels aktuella områden där det ofta saknas insikter på marknaden.

Om jag nu vill köpa en rapport eller annan tjänst från MMS, hur går jag då tillväga?

Beställningar gör du enklast till karina.malmsten@mms.se.