Med CX har du större chans att nå affärsmålen

Företag som satsar på CX har tre gånger större chans att nå sina affärsmål, jämfört med konkurrenter som satsar på andra kundområden.

Analysen är framtagen av Adobe’s Experience Index: 2020 Digital Trends.

Jämfört med företag som har stark CX är det svårare för företag att nå sina affärsmål, trots att 78 procent lyckas.

Data avslöjar att om två konkurrenter, av liknande storlek och erbjudande, så är det företaget med starkare fokus på CX som går vinnande ur striden.

Ett av problemområdena, även för CX-drivna företag, är att behålla anställda som har kunskapen att driva dessa projekt.

Så här förklarar Steve Jobs, grundaren av Apple, hur han såg på CX.

Här kan du läsa mer.