McKinsey förvärvar Veryday

McKinsey & Company har förvärvat Veryday, en svensk design- och innovationsbyrå. McKinsey har under en tid utökat sitt erbjudande inom design, digitalisering och avancerad dataanalys. Veryday, som är McKinseys första förvärv i Skandinavien, är den andra design- och innovationsbyrå McKinsey förvärvat under de senaste två åren.

Design av digitala och fysiska produkter och tjänster, samt av hela kundupplevelser, får allt större strategisk betydelse. I takt med fortsatt digitalisering blir även förmågan att kombinera fysisk och digital design allt mer central för företag och organisationer, samt förmågan att förstå kundernas nuvarande och framtida behov.

Peter Andén, Partner på McKinsey, säger: ”I dagens digitala och sammankopplade samhälle ställs företag och organisationer inför nya utmaningar. Innovativa produkter, tjänster och kundupplevelser blir allt viktigare och design är därmed affärskritiskt för många organisationer. Vi ser fram emot att tillsammans med Veryday och våra klienter utveckla ledande produkt- och tjänsteerbjudanden.”

Niclas Andersson, Chief Business Officer på Veryday, säger: ”Vi är specialiserade på design av både fysiska och digitala produkter och tjänster, baserat på djup förståelse och insikter av kundupplevelser. Tillsammans med McKinseys globala expertis kan vi ytterligare bredda vårt spektra av metoder och lösningar till våra klienter när vi utvecklar framgångsrika och innovativa erbjudanden och designlösningar. Det är också mycket glädjande att McKinsey väljer Sverige som ett viktigt nav för sin designverksamhet.”