Maziar Nodehi ny Senior Marketing ROI Analyst på Proof Analytics

Efter flera år inom Serendipity-koncernen tar Maziar Nodehi nu nästa steg och kliver in som Senior Marketing ROI Analyst på Proof Analytics.

Vi är väldigt glada över att få välkomna Maziar till vårt team. Hans erfarenhet av att arbeta med komplexa kundutmaningar i digitaliseringsprocesser är av stort värde. Han har precis den bakgrund vi önskar och vi är övertygade om att han kommer hjälpa oss föra vår verksamhet framåt, säger Christopher Engman, CRO/CMO på Proof Analytics.

I jobbet som säljare upptäckte Maziar tidigt att hans arbete underlättades av rätt marknadsinsatser på bolaget. Samtidigt märkte han hur mycket svårare det var att motivera en marknadsbudget jämfört med direkta säljinsatser.

Det har blivit väldigt tydligt i mitt arbete att sälj genomgående prioriteras och hyllas även om en del av resultatet indirekt beror på marknadsinsatserna. Det går helt enkelt att konkret visa på förväntad försäljning gentemot säljchef. Men på marknadssidan finns inte mätbarheten på samma sätt. Proof Analytics gör alla marknadsaktiviteter mätbara och kopplade till ett konkret affärsvärde. Retail eller nätshopping, offline eller online, spelar ingen roll. Jag ser mycket fram emot möjligheten att vara en del av Proofs resa och att få hjälpa verksamheter att lösa detta hittills eviga problem, avslutar Maziar.