Maximera vinsten från rätt målgrupp på AdWords

Google släppte för ett tag sen möjligheten att annonsera och optimera mot specifika målgrupper vilket är mycket spännande. Det gör det möjligt att vara ännu mer precis i sin annonsering och det ger företagen ökad insikt om sin målgrupp.

I Sverige går det alltså numera att i AdWords-verktyget se klick- och konvertertingsdata för kön och ålder(se bild nedan). Detta är intressant för alla företag och extra intressant för de som har en tydlig målgrupp i form av kön och/eller åldersspann.

I USA har Google tagit det ett steg längre och gör det möjligt för företag att annonsera specifikt mot målgrupper baserat på inkomst. Google är hemliga med hur de tar fram den datan men det är en hel del antaganden baserat på ålder, kön, geografi, religion, etc.

För ålder och kön så får Google fram mycket data från de personer som angett den informationen för sitt Gmail- YouTube- eller Google+-konto.

Hur gör man konkret?

1)      I AdWords kan man under fliken målgrupper se klick- och konverteringsdata för både kön och ålder.

2)      Säkerställ att du har tillräckligt med data för att göra en korrekt analys.

3)      Budjustera upp eller ned för de målgrupperna eller målgruppskombinationerna där datan visar att lönsamheten skiljer sig.

4)      Analysera och optimera datan så detaljerat som möjligt för bäst resultat, gärna på annonsgruppsnivå.

Använd även datan för att sätta strategi för vilka landningssidor som man bör ha på sajten, vilket budskap man skall ha i text, bilder och call-to-actions. Om Google även i Sverige släpper möjligheten att annonserna mot målgupper baserat på inkomst så kommer det här bli mycket intressant och ännu en värdefull funktion för annonsörer att lyckas med lönsam AdWords.

Mer info på dessa länkar:

http://adwords-se.blogspot.se/2016/10/nyheter-inom-sokannonser-ger-stralande.html
https://support.google.com/adwords/answer/2580383?hl=sv

Artikeln är skriven av:

Karl Lindberg, AdWords-specialist AdRelevance