Matt från Twitters Europakontor är på väg till San Fran för att närma sig annonsörer

Om du känner Matt Taylor som är (varit) chef för Twitter research så kommer han nu att flytta till huvudkontoret i San Francisco för att ta sig an “consumer & brand insights” för Twitter.

Matt har jobbat som chef för Twitters researchavdelning i Europa och gjort så pass  bra jobb att huvudkontoret vill nu ha honom på plats för att utveckla den nya avdelningen “consumer & brand insights”.

Den nya avdelningen ska genomföra research så att Twitter får bättre underlag när de tar steget närmare annonsörer.

Lägg till honom på LinkedIn om du vill ha en ingång på Twitters huvudkontor.