Matematiker bakom App som förhindrar jetlag

Man talar om grader av jetlag i form av antal timmar som dygnsrytmen förskjutits. Förskjutningen definieras som det minsta antal timmar från den verkliga tiden på dygnet till den upplevda tiden på dygnet. Därför är det maximala antalet timmars jetlag man kan uppleva 12. Störningen i dygnsrytm kan också ske i två riktningar; kroppens dygnsrytm kan ligga före det verkliga dygnet, vilket vanligen sker när man reser västerut över tidszoner, eller så kan kroppens dygnsrytm ligga efter det verkliga dygnet, vilket vanligen sker när man reser österut över tidszoner.

Amerikanska matematiker har ägnat många timmar åt att lösa problematiken med jetlag och resultatet av deras forskning är en app. Med Entrain får du hjälp att förskjuta tiden så att din kropp anpassar sig snabbare till din nya tidzon. Appen är inte superenkel att förstå sig på men slutresultatet är ett sova-vakna schema som gör att du hanterar din jetlag.

Appen fungerar i skrivande stund bara för IOS men blir den populär kommer den nog också till Android.

Här kan du lära dig mer om Entrain: