Massivt stöd för tredje-parts-verifiering

En medlemsundersökning inom ANA, en amerikansk organisation för reklamköpare, visar att i stort sett alla vill att besöksdata på nätet verifieras av en oberoende, tredje part. En stor majoritet av köparna är också beredda att ta sina marknadsföringsdollar någon annan stans om inte kravet uppfylls.

ANA riktar en skarp uppmaning till nätmedier och andra sajter som tar in annonser, att öppna upp för tredjepartsverifiering. De nämner inga företag vid namn, men det torde stå klart att uppmaningen främst riktar sig till de båda jättarna på nätet, Facebook och Google, som båda varit mycket njugga mot att låta någon granska deras egna siffror.

Läs mer: hela ANA:s uttalande.