Martin och AnnKi leder nytt samarbete mellan mediebranschen och akademin

Lindholmen Science Park har anlitat Martin Holmberg och AnnKi Bryhn Jansson som projektledare för den nya satsningen Medier & Demokrati.

Mediebranschen och ledande forskare har tillsammans deltagit i den diskussion om behov och uppläggning som har föregått det projekt som Lindholmen Science Park startar. Fokus är hur de snabbt förändrade medievanorna påverkar informationsflöden, mediernas demokratiska roll och därmed i förlängningen demokratin.

Med Lindholmen Science Parks erfarenhet av samverkan inom neutral utvecklingsmiljö som grund ska Medier & Demokrati i ett första skede identifiera och utmejsla gemensamma frågeställningar. Detta ska ske utifrån ett nationellt och internationellt nära samarbete med bransch och forskare. Skarpa och konkreta experiment och framtidsprojekt ska stimuleras och lanseras.
– Vår vision är att Sverige skall fortsätta vara ett av världens bästa samhällen, med starka demokratiska värden och oberoende media. Syftet med att skapa ett nationellt utvecklingscenter för mediernas fortsatta roll är att vi vill bidra till att förbättra de demokratiska värdena lokalt, nationellt och internationellt, säger Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park.

Martin Holmberg har nästan 30 års erfarenhet av mediabranschen. Både från lokala och riksmedier. Främst som redaktör, men även nästan ett decennium inom digital utveckling. Då bland annat i roller som projektledare och utvecklingschef på Göteborg-Posten.

– Medier och demokrati är en aktuell och viktig satsning. Den blir mycket intressant att leda, säger han. Martin tillträder 1 januari 2016 och kommer närmast från Stampen Local Media.

AnnKi Bryhn Jansson har mer än 30 år av olika roller inom media och kommunikation när hon nu går in i detta arbete från årsskiftet. Parallellt arbetar hon som rådgivare och konsult med uppdrag bland annat för Aoki, Forsman & Bodenfors och Ellos med flera.

– Mitt perspektiv på medier är framförallt hur de når ut till olika användargrupper, säger AnnKi Bryhn Jansson. Vad händer med demokratin när det är så lätt att välja bort kanaler vars uppdrag är att sprida en fri och oberoende journalistik?

Till satsningen knyts även Jonathan Falck, tidigare chefredaktör på Göteborgs-Posten och före detta gästprofessor vid JMG i Göteborg. Jonathan var tillsammans med Gunnar Springfeldt personerna bakom den utredning som Tidningsutgivarna (TU) initierade på samma ämne 2013, som också ligger som grund till det initiativ som nu startar med Lindholmen Science Park som värd.