“Martech är en förutsättning för att kunna arbeta kundfokuserat”

Odyssey och Wiraya har nyligen publicerat sin årliga Martech-rapport – Martech Report 2019. Vi har intervjuat Jenny Sondell, marknadschef på Odyssey, och Charlotte Banning, marknadschef på Wiraya, om rapporten och frågat vilka tre viktigaste take-aways den ger.

Vad handlar rapporten Martech 2019 om och vem ska läsa den?

Årets Martech-rapport handlar om svenska och nordeuropeiska marknadschefers syn på marknadsföringsteknologi (Martech). Vi var nyfikna på hur marknadsavdelningars mognad inom Martech såg ut. Och bestämde oss för att fråga marknadschefer inom en rad olika branscher om hur de arbetar idag, hur de skulle vilja arbeta och vad de upplever som sina främsta utmaningar under det kommande året.

Vi har tittat på vilka investeringar de gör, vad de anser att man behöver ha på plats för att lyckas, vilka utmaningar de står inför och vilka deras prioriteringar för det kommande året är. Är du intresserad av Martech och vill ta del av svenska marknadschefers insikter kring hur man lyckas med sina Martech investeringar ska du definitivt läsa rapporten.

Vilka tre take-aways ser du att man ska få ut av rapporten?

Att marknadscheferna i rapporten anser att Martech är en förutsättning för att kunna arbeta kundfokuserat är tydligt, men det framgår också att många kämpar med att få full utväxling av de Martech-investeringar de gjort. Receptet för att lyckas med sina Martech-investeringar verkar faktiskt vara att se bortom systemen – att lägga lika mycket tid på att förbereda sin organisation som att säkerställa att man har rätt kompetens som att se till att implementation av systemen förverkligas. Och sist men inte minst – de som lyckas har städat i sitt data och sett till att den blivit agerbar.

Okej, nu har jag läst rapporten. Vad är då nästa steg?

Vilken svår fråga! Det beror helt och hållet på var du befinner dig och varför du läser rapporten. Men rent generellt. Ligger du precis i startgroparna är vårt råd att göra en grundlig förstudie. Vilket behov har just ditt bolag? Vilken förändring vill ni driva? Och därefter välja ut en tech stack som passar er. Har du kommit lite längre är vår absoluta rekommendation att titta på hur ni skulle kunna arbeta tvärfunktionellt – gärna utifrån kundresan. Och se över hur ni arbetar med kundinsikter. Vad vet ni om era kunders drivkrafter? Varför väljer de just er? Och sist men inte minst. Glöm inte att teknik bara är en möjliggörare. Det finns inte ett system i världen som kommer fulladdat med insikter och kommunikation. Du behöver fortfarande göra jobbet!

Rapporten är ett samarbete mellan Odyssey, Wiraya, CMO goes TECH och Swedma och baseras på en explorativ enkät och djupintervjuer med 78 svenska marknadschefer under perioden oktober-december 2018.

Här kan du ladda ned Martech Report 2019.