Marknadsundersökningar är kritiska för affärsframgång enligt 83 procent av företagen

I en undersökning bland 300 teknikföretag som de senaste 12 månaderna genomfört en marknadsundersökning menar 83 procent att undersökningen varit kritisk för företagets framgång, och 80 procent menar att det lett till högre kundnöjdhet och bättre strategiska beslut. Du måste helt enkelt mäta för att veta även i kundsammanhang.
Att data är viktigt är det få som motsätter sig, men när man pratar data handlar det sällan om den data som finns i marknadsundersökningar, och ännu mer sällan om analysen och insikterna som arbetet med denna data innebär. I en amerikansk studie ville därför företagen Researh Now och Lawless Research ta reda på hur viktigt det faktiskt var med marknadsundersökningar bland teknikföretag.
Resultatet visar med all tydlighet att det är kritiskt att jobba med marknadsundersökningar för att kunna fatta korrekta affärsbeslut och i slutänden öka kundnöjdheten. 70 procent av de tillfrågade menade dessutom att marknadsundersökningen gett dem en tydlig konkurrensfördel och förbättrad produktdesign. Dessutom menade 60 procent att de upplevt ökad innovation och förbättrade säljresultat som ett direkt resultat av marknadsundersökningen.
Många av de tillfrågade företagen kombinerade dessutom resultaten från marknadsundersökningarna med egen intern eller extern data för att få en ännu fylligare bild. Att på detta sätt kombinera kundprofiler med undersökningsdata ger enligt 61 procent av de tillfrågade det bästa värdet för företaget.
Mayer Danzig på Research Now säger följande ”Undersökningen bekräftar det vi ser i en myriad industrier: rik förstahandsdata, oavsett om den står för sig själv eller kombineras med andra datakällor, är kritisk för att få insikter som driver smarta affärsbeslut och i slutänden tillväxt på snabbväxande marknader”.
Mot bakgrund av det är det därför synd att undersökningen samtidigt visar att få unga företag använder sig av marknadsundersökningar. Endast 6 procent av företagen i undersökningen var yngre än fem år, trots att det är dessa som sannolikt skulle ha störst behov av få insikter i vad befintliga och potentiella kunder tycker om deras varor och tjänster eftersom de inte kan luta sig mot tidigare erfarenheter.
Förhoppningsvis kommer fler och fler företag se vikten av att använda sig av experter på marknadsundersökningar. Såväl dataunderlaget som analysen måste hålla mycket hög kvalitet, annars riskerar företagets insikter att leda åt helt fel håll, och de konkurrensfördelar som företaget hoppats på kommer ofrånkomligen att utebli.