Marknadskonsulterna Element köps upp av Estlands största IT-konsultbolag

Estniska Nortal, som har över 500 konsulter och verksamhet i 20 länder, meddelar idag att man förvärvat samtliga aktier i det svenska marknadskonsultbolaget Element.

– IT och marknad växer ihop i takt med att marknadsföringen blir allt mer datadriven. Idag läggs det enormt mycket resurser på att producera innehåll som ingen konsumerar, men alldeles för lite på att analysera kunderna och på att anpassa marknadsföringen, menar Jonas Ander, VD på Element. Tillsammans med Nortal har vi utvecklat ett nytt koncept, Revenue Science, vi ska hjälpa kunderna att dra nytta av all sin kundinformation så att de kan effektivisera sin marknadsföring och korta sina säljcykler.