Marknadsinvesteringarna i digitala kanaler fortsätter att öka – går om traditionella kanaler om tre år

Marknadschefernas satsningar i digitala kanaler fortsätter att öka och utgör nu 30 procent (27) procent av den totala marknadsbudgeten. Samtidigt planerar företag att fortsätta öka sina digitala marknadsinvesteringar i en sådan utsträckning att de om tre år överstiger investeringarna i traditionella kanaler.

Det visar undersökningen Svenskt Marknadsföringsindex som för andra året genomförs av nätverket Marknadscheferna och kommunikationsbyrån Pyramid Communication. 

Undersökningen visar att oavsett storlek på bolag så dominerar fortfarande traditionella kanaler så som annonser, mässor, TV-reklam etcetera, i företagens marknadsinvesteringar inför 2017. Men andelen har sjunkit till 46 procent (50) jämfört med förra årets resultat. Investeringarna i digitala kanaler ökar till 30 procent (27) och även andelen som går till sociala medier ökar till 13 procent (10). Investeringarna i PR minskar samtidigt till 11 procent (13).

– Vi kan konstatera att den digitala transformationen är på gång, men den går relativt långsamt. Samtidigt visar undersökningen att företagen planerar att öka investeringarna i digitala kanaler så pass mycket de närmaste åren att de om tre år överstiger investeringarna i traditionella kanaler, säger Ulf Vanselius, vd Pyramid Communication AB.

Medlemmar i nätverket Marknadscheferna, verksamma i bolag som omsätter mer än 10 miljoner kronor, bjöds in att delta i undersökningen genom att svara på frågor om hur deras planerade investeringar inom marknadsföring ser ut inför 2017 och hur de tror det kommer att se ut om tre år. Det visar sig att om tre år har investeringarna i traditionella kanaler sjunkit till 32 procent medan digitala kanaler utgör 37 procent. Företagen som omsätter mer än en miljard ligger i framkant i övergången till digitalt. Samtidigt ökar marknadsinvesteringarna i sociala medier och motsvarar då 20 procent.

– Huruvida detta resultat kan tolkas mer som en målsättning för företagen att arbeta mot eller om det är en faktisk realitet det får framtiden utvisa, men det visar på en stark tro på möjligheterna som finns i de digitala kanalerna och även i sociala medier, säger PeO Axelsson, vd och grundare för nätverket Marknadscheferna.

Undersökningen Svenskt Marknadsföringsindex ägde rum under september och oktober och 319 (282) svar skickades in av beslutsfattare inom marknadsföring i Stockholm, Göteborg och Malmö.