Marknadsföringsbudgeterna minskar och investeringarna i martech likaså

I en stor undersökning bland marknadschefer i USA och England framkommer det att marknadsföringsbudgetarna minskar, och det gör även satsningarna på ny teknik för marknadsföring (martech). Dock sker fortfarande ett stort skifte från traditionell till digital marknadsföring.
De senaste tre åren har marknadschefer sett stora tillskott till sina budgetar, men för 2017 har det planat ut och trenden för nästa år pekar snarare nedåt. Från att ha utgjort 12,1% av företagens omsättning 2016 står marknadsföringen för bara 11,3 % av årets omsättning. Dessutom tror en tredjedel av de tillfrågade att budgeten kommer att säknas, medan hälften tror på en svag ökning. Endast 15% av de tillfrågade tror på någon större ökning av marknadsföringsbudgeten.
Anledningarna till minskningen är flera. Dels har sociopolitiska skeenden runt om i världen, tillsammans med naturkatastrofer, gjort att företagens pengar behöver läggas på annat. Dels har de tidigare stora investeringarna inte nödvändigtvis lett till förväntade resultat, och nu måste marknadsavdelningarna visa att de kan skapa goda resultat även under ekonomiska åtstramningar.
De pengar som finns att tillgå läggs dock företrädelsevis på digital marknadsföring, där investeringar i hemsidor ökat med 61 % och investeringar i mobil marknadsföring ökat med 59%. Investeringar i martech har minskat med fem procentenheter från 27% till 22%. Det utgör därför fortfarande en stor del av den totala budgeten, men frågan är om minskningen i investeringar beror på att priserna på tekniken gått ned eller att bolagen gjort mycket investeringar redan som de nu behöver hämta hem innan ytterligare martech köps in.
Frågan är om även svenska marknadschefer ser liknande trender som i USA och England? I Sverige har många företag börjat sin digitala transformation, och det finns sannolikt stora behov av fortsatta investeringar i teknik både för marknadsföringen men även för andra delar av företagen. Kommer minskade budgetar även i Sverige att hämma digitaliseringen och göra att svenska företag riskerar att hamna på efterkälken.